Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal – Studentenrechtbank 2015

Op deze blog zal ik mijn ervaringen delen als rechtenstudent. Tevens zal ik (opinie)artikelen schrijven over de actualiteiten. Dit kan betrekking hebben op de politiek, juridisch nieuws, maar ook op persoonlijke gebeurtenissen.

10 maart 2015 Ewout Reacties staat uit voor Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal – Studentenrechtbank 2015 Juridisch

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal

casus prio01d – Lars Bos en zijn droomtransfer – Ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal

 

Aantal woorden:      2638 woorden

Aantal pagina’s:      13 (totaal) / 5 (essay)

Versie:                      1.0

 

Auteur:                     Ewout Pong Visser

Studie:                      Rechtsgeleerdheid

Vak:                           Studentenrechtbank

 

Universiteit:             Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit:                  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Docent:                     dr.mr. P.G. Tassenaar

Datum versie 1:       10 maart 2015

Cijfer:       7.5

 

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave                                                                                                                                                            IV

Casus                                                                                                                                                                                             V

argumentatieschema                                                                                                                                           VI

Essay                                                                                                                                                                                               1

 1. Inleiding 1
 2. Wat is arbitrage 1
 3. Bevoegdheid van de arbitragecommissie van de knvb 1
 4. Ontbinding van arbeidsovereenkomst 2

4.1.   Aanmerkelijk sportieve verbetering & financiële verbetering                                           2

4.2.   Vertrouwensbreuk of verstoorde Arbeidsrelatie                                                                        3

4.3.   Bijzondere omstandigheden                                                                                                                              4

 1. Conclusie 5

Bronnenlijst                                                                                                                                                                       I

Literatuur                                                                                                                                                                                      I

Jurisprudentie                                                                                                                                                                              I

Hoge Raad                                                                                                                                                                                     I

Gerechtshof                                                                                                                                                                                 I

Rechtbank                                                                                                                                                                                     I

Arbitragecommissie KNVB                                                                                                                                              I

 

Casus

Lars Bos is een dertigjarige spits bij de voetbalclub Frisia. Deze voetbalclub speelt in de hoogste landelijke divisie van het Nederlands betaald voetbal en is al jarenlang een stabiele subtopper. Daarnaast spelen ze steevast in de Europese competitie voor subtoppers. Lars Bos heeft in mei 2014 een driejarig contact getekend en is naar Frisia gehaald door hoofdtrainer Gosse de Hen. Bij de handdruk zegt de technische directeur van Frisia: “Als je dit seizoen 20 doelpunten maakt, dan kan je wel voor acht miljoen naar de Koninklijke FC (een internationale topclub uit Spanje)”.

Lars Bos heeft een goede verhouding met de hoofdtrainer Gosse de Hen en hij speelt iedere wedstrijd voor Frisia. In november 2014 moet Gosse de Hen vanwege ernstige gezondheidsredenen opstappen als hoofdtrainer van de club.

De nieuwe trainer van Frisia, Jan Willem Walbeek, heeft de Hollandse School hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat er goed positiespel wordt gespeeld met een actief meevoetballende spits. Lars Bos is echter een klassieke spits, die standaard in de zestien staat voor de kansen en zich verder niet bemoeit met het spel. De visie van Lars Bos staat daarom haaks op de visie van de trainer. Mede hierdoor komt Lars Bos, ondanks dat hij topscorer is, op de bank terecht. Ontevreden met de rol als invaller speelt Lars Bos wel alle wedstrijden. In een interview met het tv-programma Voetbal Nationaal haalt Lars Bos stevig uit naar de trainer. Lars Bos geeft in het interview aan dat de trainer geen verstand van voetbal heeft omdat hij de topscorer van Frisia geen basisplaats gunt. De trainer reageert in de TeleVaag op deze aantijgingen van Lars Bos. Trainer Walbeek was van mening dat de aanvaller zijn eigen ego hoger had staan, dan het club belang. Vlak voor de winterstop hebben uiteindelijk de club, trainer Jan Willem Walbeek en Lars een positief gesprek gehad, waardoor ze redelijk weer op één lijn zitten. De club heeft wel aangegeven dat ze eventueel mee willen werken aan een tussentijds vertrek, wanneer Lars zich ongelukkig blijft voelen.

Na de eerste helft van de competitie 2014-2015 staat Frisia op een goede 5e plek in de competitie en speelt nog Europees voetbal. Lars Bos heeft al 15 doelpunten gemaakt in de landelijke competitie en 3 doelpunten in Europees verband. Als aanvoerder van de topscorerslijst van de landelijke competitie is hij niet onopgemerkt gebleven bij de Traditionele Top 3 van de competitie. Zelfs zijn droomclub en stevige koploper AFC Spartanen heeft serieuze interesse.

AFC Spartanen staat op dit moment ruim 16 punten voor op de nummer twee. De eerste en tweede plaats van de eindstand geven recht op de groepsfase van de Europese Kampioenscompetitie. AFC Spartanen is in het huidige seizoen al uitgeschakeld in Europees verband.

Lars Bos is zeer verheugd over de interesse van zijn droomclub en slaapt de laatste weken, net als vroeger, in een Spartanen pyjama. AFC Spartanen heeft een bod van 8,5 miljoen Euro gedaan voor Lars Bos. Het jaarsalaris van Lars Bos zal, bij een transfer, verdubbelen. Tot ongenoegen van Lars Bos wordt het bod niet geaccepteerd door Frisia.

Mede door deze transferperikelen en het conflict met de trainer wordt hij de eerste paar wedstrijden na de winterstop op de bank geplaatst. Lars Bos wil graag, omdat hij al in zijn nadagen zit van zijn voetbalcarrière en zich ongelukkig voelt bij Frisia, naar zijn droomclub en dient een verzoek tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in bij de arbitragecommissie van de KNVB. Dit doet hij op grond van veranderingen in omstandigheden, die instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet rechtvaardigen.

argumentatieschema

Bos:

 1. Er is sprake van verandering in omstandigheden ex artikel 7:685 BW
  1. Er is sprake van aanmerkelijke financiële verbetering.
 1. Het salaris van Bos wordt bij AFC Spartanen verdubbeld.
  1. Er is sprake van aanmerkelijke sportieve verbetering.
 1. Bos volgend jaar, naar alle waarschijnlijkheid, in het hoogste Europese toernooi speelt.
 2. Bovendien kan Bos dit seizoen nog met AFC Spartanen kampioen worden.
  1. Er is sprake van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie
 1. Verschil in visie ten opzichte van de trainer
 2. Bos is hierdoor geen basisspeler meer. Negatief voor carriere.
 • Belofte van Technische Directeur bij twintig doelpunten een vraagprijs van 8 miljoen hanteren. AFC Spartanen wil 8,5 miljoen betalen en Bos halverwege het seizoen al achttien doelpunten heeft gemaakt. Negatief ten opzichte van de relatie.
 1. Weinig medewerking voor een tussentijdsvertrek
  1. Ten slotte is het feit dat Lars Bos, als dertigjarige, in zijn nadagen zit van zijn voetbalcarrière en dit wellicht de laatste kans is om bij zijn droomclub te voetballen.

Frisia

 1. Er is geen sprake van verandering in omstandigheden ex artikel 7:685 BW
  1. Frisia betwist de financiële verbetering niet.
  2. Er is geen sprake van aanmerkelijke sportieve verbetering. Verschil subtopper en topper is niet aanmerkelijk te noemen. Tevens speelt Frisia Europees voetbal i.t.t. AFC Spartanen
  3. Er is sprake van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie
 1. Lars Bos speelt wel alle wedstrijden maar niet als basisspeler.
 2. Er heeft een positief gesprek plaatsgevonden tussen de club, de trainer en Bos. Daarna stonden de neuzen dezelfde richting op.
 • Belofte moet bekeken worden in de context. De Koninklijke FC is een mondiale topclub en zal niet zo snel een speler bij een Nederlandse subtopper kopen. Het voorbeeld is bijna te onwaarschijnlijk om waar te zijn Bos wist, of had moeten weten, dat de uitspraak van de technisch directeur een geintje was. Daarom kan hij het niet nakomen niet als punt aanvoeren waardoor de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord zou zijn.
 1. Ten slotte wat betreft de toezegging die is gedaan omtrent het meewerken aan een eventuele transfer. Er iswordt wel meegewerkt, maar het juiste bedrag moet wel betaald worden. Bos is bekend in de voetbalwereld en had niet anders kunnen of mogen verwachten van de club.


Essay

1.     Inleiding

“Voetbal is oorlog” was het credo van Rinus Michels. Deze uitspraak is natuurlijk van toepassing op het geen wat binnen de lijnen van het voetbalveld gebeurd, maar ook buiten dit strijdveld kan het oorlog zijn. Regelmatig betreft het dan een geschil tussen een speler en de voetbalclub met betrekking tot het arbeidsovereenkomst. De aanleiding hiervoor is meestal het afketsen van een transfer of een verstoorde arbeidsrelatie. Dit leidt dan vaak tot juridische stappen. De zaak wordt dan voorgelegd aan de arbitragecommissie van Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).[1]

In de casus van Lars Bos is dit ook het geval. De dertigjarige Lars Bos is een veel scorende aanvaller met een pas getekend contract van vijf jaar bij de vaste subtopper Frisia De ploeg speelt ook nog Europees voetbal. Door een groot verschil in visie is de relatie tussen Lars Bos en de trainer niet erg best. Hierdoor komt hij op de bank terecht. Desondanks is Lars Bos in de winterstop wel met vijftien doelpunten topscoorder van de competitie. Daarnaast heeft hij ook al drie doelpunten in Europees verband. Dit leidt uiteindelijk tot serieuze interesse van de topclub Amsterdamsche Football Club Spartanen. Lars Bos ziet, vanwege een te hoge vraagprijs, de transfer naar zijn droomclub AFC Spartanen afketsen. De clubleiding van Frisia heeft bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst gezegd dat wanneer Lars Bos twintig doelpunten in het seizoen maakt, dat hij dan naar de internationale topclub, het Spaanse Koninklijke Football Club, kan voor een prijs, die lager ligt dan het bod van AFC Spartanen. Daarnaast is door de clubleiding van Frisia, in een gesprek vanwege de ontevredenheid, beloofd dat er eventueel meegewerkt zal worden aan een tussentijdsvertrek. Lars Bos is van mening dat de omstandigheden zodanig zijn veranderd, met daarbij een moeilijke arbeidsrelatie, dat hij ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vordert.

Dit leidt dan tot de rechtsvraag: is er sprake van verandering van omstandigheden, waardoor er een gewichtige reden is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 685 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij zal er gekeken worden naar wat arbitrage inhoudt, de bevoegdheid van de Arbitragecommissie van de KNVB en welk criteria ze hanteren voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

2.     Wat is arbitrage

Arbitrage is buitengerechtelijke (particuliere) rechtspraak, waarbij een aantal deskundigen, met betrekking tot het vakgebied, een arbitragecommissie vormen. De commissie doet vervolgens een (bindende) uitspraak over het geschil. Arbitrage is geregeld in het Vierde boek van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering onder “Arbitrage”. Bij arbitrage zijn de procedures vergelijkbaar met een rechtszaak bij de nationale rechter.

Binnen arbitrage wordt er onderscheid gemaakt tussen ad hoc arbitrage en institutionele arbitrage.[2] Bij de KNVB is er sprake van institutionele arbitrage, er wordt verwezen naar een arbitragereglement in tegenstelling tot, wat gebruikelijk is bij ad hoc arbitrage.

3.     Bevoegdheid van de arbitragecommissie van de knvb

De institutionele arbitragecommissie van de KNVB ontleend haar bevoegdheid, om te oordelen over arbeidsrechtelijke zaken met betrekking tot betaald voetbal, aan de arbitragebedingen in de statuten van de KNVB en de (standaard) arbeidsovereenkomsten.[3] Door artikelen uit het Arbitragereglement en de statuten kan ieder lid van de KNVB aan arbitrage worden onderworpen. In artikel 1020 RV is de overeenkomst tot arbitrage geregeld. Binnen het betaald voetbal is dit vormgegeven in een arbitraal beding, dit is geregeld in zowel de statuten als de arbeidsovereenkomsten. Het betreft hier dan een overeenkomst, waarbij partijen een bestaand geschil aan de arbitrage voorleggen.[4]

Uit artikel 17 van de Grondwet blijkt dat de overeenkomst een vereiste is, omdat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de gang naar de rechter. Er is dus een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring nodig van beide partijen,[5] waarbij de overeenkomst wordt uitgelegd naar de bedoeling die partijen voor ogen hadden.[6] De overheidsrechter zal zich ex 1022 lid 1 Rv onbevoegd verklaren, wanneer arbitrage is overeengekomen.[7]

De Arbitragecommissie van de KNVB moet naast haar eigen arbitragereglement natuurlijk ook het Nederlandse arbeidsrecht en ander dwingend Nederlands recht toepassen.

Daarbij zijn arbitrage of verenigingsregels, waaronder de FIFA en KNVB regels, die in strijd zijn met de Nederlandse wet onverbindend.[8] De Hoge Raad heeft bepaald dat arbeidszaken met betrekking tot ontbinding op grond van het huidige artikel 7:685 BW geschikt is voor arbitrage.[9] Hierdoor is het ontbindingsvordering van Lars Bos ontvankelijk bij de arbitragecommissie

4.     Ontbinding van arbeidsovereenkomst

In de voetbalwereld wordt er gebruik gemaakt van de ontbindingsgrond voor arbeidsovereenkomsten van artikel 7:685 BW, waarbij er sprake moet zijn van dringende redenen of in de meeste gevallen een verandering van omstandigheden. Op basis van het verbintenissenrecht kan er ex artikel 6:265 en 6:258 BW ook ontbinding worden gevorderd op grond van wanprestatie of onvoorziene omstandigheden. Echter zijn deze mogelijkheden niet gebruikelijk en niet succesvol.[10] In de meeste gevallen met betrekking tot ontbindingszaken van arbeidsovereenkomsten zal er, net als bij Lars Bos, gekeken worden naar verandering in omstandigheden ex artikel 7:685 lid 2 BW. De verandering van omstandigheden is onder te verdelen in een vertrouwensbreuk, aanmerkelijke financiële verbetering en aanmerkelijke sportieve verbetering. Slechts wanneer er sprake is van een aanmerkelijk financiële en sportieve verbetering of wanneer er sprake is van een vertrouwensbreuk, dan wel een verstoorde arbeidsrelatie, zal het contract worden ontbonden.[11]

4.1.  Aanmerkelijk sportieve verbetering & financiële verbetering

De sportieve en financiële verbetering moeten objectief substantieel zijn waarbij alle omstandigheden in aanmerking worden gehouden. Enkel een overgang van de hoogste nationale voetbalcompetitie naar een buitenlandse competitie wordt niet direct als aanmerkelijk sportieve verbetering gezien. Daarbij werd in de zaak Samaras door de arbitragecommissie geoordeeld dat er geen sprake is van een aanmerkelijke sportieve verbetering, omdat zowel SC Heerenveen als Manchester City de negende plaats bezetten in de hoogste landelijke competitie.[12] Ondanks dat de Engelse Premier League in de voetbalwereld hoger aangeschreven staat dan de Nederlandse Eredivisie, werden ze aan elkaar gelijk gesteld.[13] Daarnaast is deelname aan de Europese competities een erg belangrijke graadmeter. SC Heerenveen speelde destijds in tegenstelling tot Manchester City nog wel Europees voetbal. Bij de zaak tussen de gebroeders De Boer en AFC Ajax waren zowel Ajax als de beoogde nieuwe werkgever FC Barcelona geplaatst voor de Champions League en spelend in de hoogste divisie. Er was daarom geen sprake van sportieve verbetering volgens de Arbitragecommissie.[14] De Arbitragecommissie is van mening dat er wel sprake is van een aanmerkelijke sportieve verbetering wanneer de overgang van een lagere nationale klasse naar de hoogste nationale voetbalcompetitie kan worden gemaakt.[15] Wanneer de stap binnen dezelfde divisie wordt gemaakt zal het niet direct leiden tot een aanmerkelijke sportieve verbetering. In de zaak Suarez tegen FC Groningen waren de verschillen tussen de clubs (Ajax bezette de 3e plek en FC Groningen de 8e plek in de competitie) niet zodanig groot dat er gesproken kan worden van een aanmerkelijk sportieve verbetering.[16]

De aanmerkelijk financiële verbetering is objectief vast te stellen en is bij alle van bovengenoemde zaken aan de orde. Hierbij moeten alle arbeidsvoorwaarden naast het basissalaris worden meegenomen voor het vaststellen van een financiële verbetering.[17] Daarbij kunnen financieel verbeterde aanbiedingen gedaan door de werkgever buiten beschouwing worden gelaten wanneer er uitzonderlijke voorwaarden worden gesteld.[18] In het geval van Lars Bos is er zeker sprake een financiële verbetering. Zijn jaarsalaris zal immers verdubbeld worden bij AFC Spartanen. Dit zal dan ook niet door Frisia betwist worden.

De sportieve verbetering is lastiger te bepalen. Beide ploegen spelen op het hoogste niveau. Dit levert tussen een topper en een subtopper geen aanmerkelijke sportieve verbetering op.[19] Op Europees vlak doet Frisia in tegenstelling tot AFC Spartanen nog mee, zij het in de Europese competitie voor subtoppers. Daarbij moet vermeldt worden dat AFC Spartanen, als fiere koploper, met aangrenzende waarschijnlijkheid het komende seizoen in de Europese Kampioenscompetitie zal spelen en dat Frisia zich nog moet plaatsen voor Europees voetbal. De arbitragecommissie zal kijken naar de huidige situatie en zal zeggen dat er geen sprake is van een sportieve verbetering, omdat Frisia nog wel Europees voetbal speelt.[20]

4.2.  Vertrouwensbreuk of verstoorde Arbeidsrelatie

Een vertrouwensbreuk of een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie levert al een gewichtige reden op om te ontbinden. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan dringende reden (bijvoorbeeld diefstal)[21], werkweigering[22] en uit dee belangstelling raken bij de trainer.[23]

Daarnaast is de Arbitragecommissie van mening dat subjectieve gevoelens niet veranderingen van omstandigheden opleveren die kunnen leiden tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten.[24] Hierdoor was er bij de zaak van de gebroeders de Boer tegen Ajax geen sprake van een vertrouwensbreuk ondanks hun felle kritiek op de trainer en de visie van de ploeg.

In eerste instantie hanteert de Arbitragecommissie van de KNVB het basisbeginsel ‘pacta sunt servanda’.[25] Dit is de Latijnse uitdrukking voor ‘afspraken moeten worden nagekomen’. Dit is tegenwoordig expliciet van toepassing aangezien betaalde voetbalclubs worden geleid door professionele bestuurders en spelers worden bijgestaan door professionele advocaten/zaakwaarnemers bij het opstellen van een contract. De Arbitragecommissie zal hierbij rekening houden met het feit dat contractspelers kunnen of behoren te weten dat er belangstelling kan ontstaan bij clubs waar hogere salarissen worden betaald. Dit is tevens het geval bij de gebroeders de Boer, zij wisten ten tijde van het afsluiten/verlengen van het contract dat er belangstelling was van Europese topclubs waar ze meer konden verdienen.[26]

Lars Bos heeft, in de casus, subjectieve gevoelens jegens de trainer en zijn spelopvattingen. Dit kan op zich, volgens de Arbitragecommissie, niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst en zal niet leiden tot een vertrouwensbreuk. Daarnaast hebben Lars Bos en Frisia een goed gesprek gehad, waardoor ze weer op ‘één lijn’ moeten zitten. Hierdoor is er geen sprake van een onherstelbaar verstoorde relatie.[27] In tegenstelling tot Nwakire en Latuheru is hier niet sprake van werkweigering of het in impasse raken van Lars Bos.[28] De aanvaller heeft tot en met de winterstop alle wedstrijden gespeeld en niet altijd als basisspeler.

4.3.  Bijzondere omstandigheden

De arbitragecommissie houdt ook rekening met zeer bijzondere omstandigheden voordoen waarbij een ontbinding gerechtvaardigd kan zijn.[29] Hierbij wordt gekeken naar eventuele afspraken met betrekking tot een tussentijdse beëindiging, lengte van de overeenkomst, hoelang de overeenkomst al heeft gelopen, leeftijd van de speler, of de overeenkomst recent is gesloten of verlengd en de ingangsdatum van eventuele ontbinding.[30] Een mogelijke bereidheid van de club om mee te werken aan een tussentijds beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een speler maakt het per definitie niet gelijk mogelijk om zo’n beëindiging in rechte af te dwingen. Er moet namelijk telkens worden nagegaan of er sprake is van voldoende gewichtige redenen voor een ontbinding.[31] Bij de zaak tussen Dost en SC Heerenveen was het volgens de Arbitragecommissie niet aannemelijk dat een club gelijk een ongeclausuleerde vertrekregeling heeft toegezegd, wanneer er gezegd word dat er aan een eventuele vertrek wordt meegewerkt.

Bij Lars Bos is er sprake van een soortgelijke casus. Zijn club Frisia heeft ook toegezegd om mee te werken aan een eventuele vertrek van de topscoorder. De club stelt dat hun prijs moet worden betaald en Lars Bos kan de beëindiging van het arbeidsovereenkomst niet in rechte afdwingen. De duur van het arbeidsovereenkomst van Lars Bos is vijf jaar. Hiervan heeft hij slechts nog maar een half jaar uitgezeten. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Lars Bos, als dertigjarige, al in zijn nadagen zit van zijn voetbalcarrière en dit wellicht de laatste kans is om bij zijn droomclub te voetballen.

5.     Conclusie

Er is geen sprake van verandering van omstandigheden, waardoor er geen gewichtige reden is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW. Bij verandering van omstandigheden moet er sprake zijn van aanmerkelijke sportieve en financiële verbetering of een onherstelbaar verstoord arbeidsrelatie. In het geval van Lars Bos is er wel sprake van een mogelijke aanmerkelijke financiële verbetering. Het jaarsalaris van de spits zal worden verdubbeld bij AFC Spartanen.

Daarbij is er geen sprake van sportieve verbeteringen, omdat beide ploegen spelen op het hoogste niveau, wat tussen een topper en een subtopper geen aanmerkelijke sportieve verbetering oplevert.[32] Op Europees vlak doet Frisia in tegenstelling tot AFC Spartanen nog mee in de Europese competitie voor subtoppers. Daarbij zal AFC Spartanen met aangrenzende waarschijnlijkheid het komende seizoen in de Europese Kampioenscompetitie zal spelen. Terwijl Frisia zich nog moet plaatsen. De arbitragecommissie zal kijken naar de huidige situatie en zal concluderen dat er geen sprake is van een sportieve verbetering, omdat Frisia nog wel Europees voetbal speelt.[33] Daarentegen kan AFC Spartanen wel kampioen worden in de nationale competitie.

Daarnaast heeft Lars Bos subjectieve gevoelens jegens de trainer en zijn spelopvattingen. Dit kan, volgens de Arbitragecommissie, niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst en dus tevens niet tot een vertrouwensbreuk. [34] Daarnaast hebben Lars Bos en Frisia een goed gesprek gehad en zagen destijds beiden een mooie toekomst samen tegemoet. Hierdoor is er geen sprake van een onherstelbaar verstoorde relatie.[35] De aanvaller heeft tot en met de winterstop alle wedstrijden gespeeld. Echter niet alle wedstrijden als basisspeler.

De arbitragecommissie houdt ook nog rekening met zeer bijzondere omstandigheden voordoen waarbij een ontbinding gerechtvaardigd kan zijn. Hierbij wordt gekeken naar de onder 4.3 genoemde omstandigheden. De club Frisia heeft in casu toegezegd om mee te werken aan een eventuele vertrek van de topscoorder Lars Bos. De club stelt dat hun prijs moet worden betaald en Lars Bos de beëindiging van het arbeidsovereenkomst niet in rechte kan afdwingen. [36] Daarbij rest dan nog wel de vraag of de belofte ‘wanneer Lars Bos twintig doelpunten zal maken in het seizoen naar de Spaanse topclub Koninklijke FC als een zodanige belofte kan worden gezien en dus een vertrekregeling heeft toegezegd. Dit gebeurde bij het sluiten van de overeenkomst en dit kan een verstoorde arbeidsrelatie opleveren. Natuurlijk zal er ook gekeken moeten worden naar de context. De Koninklijke FC is een mondiale topclub en zal niet zo snel een speler bij een Nederlandse subtopper kopen. Het voorbeeld is te onwaarschijnlijk om waar te zijn en zal wellicht eerder als scherts, zoals Frisia zal aanvoeren, worden aangenomen. AFC Spartanen is een droomclub, maar spelen bij de Koninklijke FC is een nog grotere droom die nog verder ver weg is.

 

Bronnenlijst

Literatuur

 • Asser/Hartkamp 2005 (4-II*)
 1. Asser & A.S. Hartkamp, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 4-II. VerbintenissenrechtAlgemene leer der overeenkomsten, Deventer: Kluwer 205.

 

 • Bakels 2003

H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2003.

 

 • Hout, van den, ArbeidsRecht 2008/4,

H.W.P van den Hout, ‘Arbeidsverhoudingen in het professionele voetbal’, ArbeidsRecht 2008/4.

 

 • Wessels 2005, TvA 2005/31
  Wessels, ‘De overeenkomst tot arbitrage en de bevoegdheid van de gewone rechter’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005, 31

 

Jurisprudentie

Hoge Raad
 • HR 14 december 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC3888, NJ 1974, 92 mnt. Stein.
 • HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:2009:BI6319, NJ 1981, 635 (Haviltex).
 • HR 23 februari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1041, r.o. 3.2, NJ 1990 365 (Zengerle/Blezer)
Gerechtshof
 • Hof Amsterdam 5 maart 1998, TvA 1999, mnt. Prof. Mr. W.D.H. Asser.
 • Hof Amsterdam, 10 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8164, nl.
Rechtbank
 • Rotterdam 28 november 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AN8217, S&S 2003/127.
 • Rb Amsterdam, 6 mei 2004, ECLI:NL:RBAMS:2004:AO8985, KG 04/793.
Arbitragecommissie KNVB
 • Arbitragecommissie KNVB 30 november 1991, nr. 766 (Nwakire/FC Utrecht).
 • Arbitragecommissie KNVB 19 mei 1995, nr. 526 (Vitesse/Latuheru).
 • Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, nr. 702, JAR 1998/171 ( de Boer/AFC Ajax N. V.).
 • Arbitragecommissie KNVB 28 februari 2001, nr. 845 (MVV/de Jong).
 • Arbitragecommissie KNVB 15 juli 2005, nr. 1075 (Hofstede/VVV).
 • Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100, (Georgios Samaras/SC Heerenveen B.V.).
 • Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164 (Suarez/FC Groningen).
 • Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165 (Bakens/RKC).
 • Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen B.V.).

 

[1] Artikel 8 van de statuten KNVB en artikel 9 van standaard-arbeidsovereenkomst KNVB.

[2] MvT, Kamerstukken II, 1983/84, 18464, nr.3 p. 19.

[3] Artikel 8 van de statuten KNVB en artikel 9 van standaard-arbeidsovereenkomst KNVB.

[4] Wessels 2005, TvA 2005/31, p. 35.

[5] Rb. Rotterdam 28 november 2002, ECLI:NL:RBROT:2002:AN8217, S&S 2003/127.

[6] HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:2009:BI6319, NJ 1981, 635 (Haviltex); Hof Amsterdam 5 maart 1998, TvA 1999, mnt. Prof. Mr. W.D.H. Asser.

[7] Rb. Amsterdam, 6 mei 2004, ECLI:NL:RBAMS:2004:AO8985, KG 04/793; Hof Amsterdam, 10 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8164, Rechtspraak.nl.

[8] Asser/Hartkamp 2005 (4-II*)

[9] HR 14 december 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC3888, NJ 1974, 92 mnt. Stein.

[10] Bakels, 2003.

[11] Hout, van den, ArbeidsRecht 2008/4, p.6

[12] Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100, (Georgios Samaras/SC Heerenveen B.V.).

[13] Van algemene bekendheid in de voetbalwereld en tevens af te leiden uit de UEFA Coëfficiëntenlijst:

http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/ – geraadpleegd op 5 maart 2015.

[14] Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, nr. 702, JAR 1998/171 (Gebr. de Boer/AFC Ajax N. V.).

[15] Arbitragecommissie KNVB 15 juli 2005, nr. 1075 (Hofstede/VVV).

[16] Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164 (Suarez/FC Groningen).

[17] Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165 (Bakens/RKC).

[18] Arbitragecommissie KNVB 15 juli 2005, nr. 1075 (Hofstede/VVV).

[19] Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, , nr. 1164 (Suarez/FC Groningen).

[20] Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100, (Georgios Samaras/SC Heerenveen B.V.).

[21] Arbitragecommissie KNVB 28 februari 2001, nr. 845 (MVV/de Jong).

[22] Arbitragecommissie KNVB 30 november 1991, nr. 766 (Nwakire/FC Utrecht).

[23] Arbitragecommissie KNVB 19 mei 1995, nr. 526 (Vitesse/Latuheru).

[24] Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, nr. 702, JAR 1998/171 (Gebr. de Boer/AFC Ajax N. V.).

[25] Hout, van den, ArbeidsRecht 2008/4, p.6

[26] Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, nr. 702, JAR 1998/171 (Gebr. de Boer/AFC Ajax N. V.).

[27] Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen B.V.).

[28] Arbitragecommissie KNVB 30 november 1991, nr.766 (Nwakire/FC Utrecht).; Arbitragecommissie KNVB 19 mei 1995, nr. 526 (Vitesse/Latuheru).

[29] Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen B.V.).

[30] Hout, van den, ArbeidsRecht 2008/4, p.7

[31] Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen B.V.).

[32] Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164 (Suarez/FC Groningen).

[33] Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100, (Georgios Samaras/SC Heerenveen B.V.).

[34] Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, nr. 702, JAR 1998/171 (Gebr. de Boer/AFC Ajax N. V.).

[35] Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen B.V.).

[36] Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen B.V.).